Blockchain deepdive masterclass

Deze masterclass bereidt business managers voor op het inzetten van blockchain inclusief nieuwe businessmodellen en het inzetten van smart contracts en tokens in financiële, logistieke en administratieve processen.