Improving
performance
managing
risk

Wij helpen ondernemingen
risicobewust te ondernemen

Onze identiteitOnze diensten

Onze klanten spelen een belangrijke rol in de maatschappij. Daarom helpen wij ze op lange termijn succesvol en relevant te zijn. Dit doen wij door risicobewust ondernemerschap van binnenuit te realiseren.

Wij verbinden interne en externe kennis en ervaring om tot nieuwe ideeën en inzichten te komen. Hierdoor wordt de weerbaarheid en wendbaarheid van deze organisaties duurzaam vergroot.

Marktfocus

Waarde creëren vereist vergaande kennis van de markten waarin onze klanten opereren. Als experts in de financiële en industriële sectoren hebben wij diepgaande kennis van de marktontwikkelingen, macro-economische invloeden en de veranderingen van wet- en regelgeving.

 • Strategie in een snel veranderende omgeving

  De omgeving waarin organisaties opereren verandert snel als gevolg van een convergentie van technologische, politieke, economische en sociaal demografische ontwikkelingen. Wij helpen bedrijven om hun strategie te herijken en hun verdienmodel te optimaliseren middels een ‘strategy challenge’ en het in kaart brengen van de top ondernemingsrisico’s.

 • Innovatief vermogen is van levensbelang

  Nieuwe technologieën zoals blockchain en internet of things maken nieuwe bedrijfsmodellen mogelijk en slim gebruik maken van data stelt een bedrijf in staat om een unieke klantervaring per individu te realiseren. Nieuwe toetreders tot de markt kunnen sectoren ontwrichten door kwalitatief betere diensten met een beter klantbedieningsconcept en structureel lager kosten te bieden. Met onze kennis van blockchain en fintech helpen wij onze klanten een nieuw bedrijfsmodel te ontwerpen en te implementeren.

 • Transformatie naar nieuwe wendbare/ agile organisatievormen

  Kortere productcycli, digitalisering en een vrijwel verdwenen informatie-asymmetrie vragen om organisaties die wendbaar en flexibel zijn. Cultuur, organisatie, leiderschap en talent zijn de sleutel naar een nieuwe toekomst. Samen met 650Labs uit Silicon Valley begeleiden we verandertrajecten bij onze klanten waarbij deze vier aspecten integraal worden geadresseerd.

 • De juiste balans tussen waardebehoud en waardecreatie

  Tegelijkertijd moeten ondernemingen nog altijd verklaren dat hun bedrijfsvoering beheerst, integer en In-Control is. Dit vereist een nieuwe benadering van risk management, dat niet langer op de traditionele manier en afzonderlijk kan worden ingevuld. Wij helpen business management en risk functies bij het toepassen van toonaangevende governance, risk management en compliance benaderingen, zodat ze met vertrouwen hun bredere organisaties effectief en efficiënt kunnen ondersteunen.

Selectie van onze klanten