Privacyverklaring

1. Privacy

Mailings

AXVECO wil dagelijks op het hoogste niveau presteren en stelt het belang van de cliënt voorop. Zo ook de bescherming van uw privacy. Deze verklaring ziet op de verwerking van gegevens van cliënten, prospects en andere geïnteresseerden voor marketingdoeleinden en het verwerken van persoonsgegevens. Deze privacyverklaring geeft weer hoe AXVECO uw persoonsgegevens verkrijgt, welke persoonsgegevens AXVECO verwerkt, voor welke doeleinden en welke rechten u op grond van de Algemene verordening gegevensbescherming kunt uitoefenen. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de geldende privacyregelgeving. Persoonsgegevens worden alleen verwerkt op de wijze zoals beschreven in deze verklaring.

Deze privacyverklaring is bedoeld voor alle personen van wie AXVECO voor marketingdoeleinden persoonsgegevens verwerkt, te weten:

 • cliënten van AXVECO;
 • prospects en andere zakelijke relaties van AXVECO;
 • personen die zich hebben ingeschreven voor nieuwsbrieven, whitepapers en uitnodigingen van AXVECO.

Website en social media

De via deze website van u verkregen persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de geldende privacyregelgeving en worden alleen gebruikt op de wijze zoals beschreven in deze verklaring.

2. Verkrijgen persoonsgegevens

AXVECO verkrijgt uw persoonsgegevens van:

 • uzelf:
  • u verstrekt zelf uw persoonsgegevens aan AXVECO in het kader van een (potentiële) opdracht;
  • u heeft uw persoonsgegevens ingevuld op een contact- of webformulier;
  • u verstrekt uw contactgegevens via visitekaartjes tijdens kennismakingsgesprekken, evenementen, congressen, etc.
 • publieke bronnen zoals LinkedIn of de website van de organisatie waar u werkzaam bent.

3. Doeleinden van de verwerking van uw persoonsgegevens

AXVECO verwerkt uw persoonsgegevens voor communicatie- en marketingdoeleinden, verbetering van onze website en social media sharing.  Uw persoonsgegevens worden verwerkt op grond van:

 • uw toestemming;
 • het gerechtvaardigd belang van AXVECO om u nieuwsbrieven, whitepapers en uitnodigingen toe te sturen, onze product- en dienstinformatie te verbeteren en om gerichte marketingacties uit te voeren.

We willen u zo veel mogelijk alleen informeren over markt- of vaktechnische ontwikkelingen die voor u relevant zijn, en over de belangrijkste ontwikkelingen binnen AXVECO. Daarnaast gebruiken we de informatie die we van u ontvangen om uw voorkeuren en wensen beter te begrijpen en onze digitale berichten en proposities te verbeteren.

In onderstaand schema zijn de persoonsgegevens beschreven die AXVECO verwerkt en met welk doel.

Persoonsgegevens
Doeleinden
Naam (inclusief initialen) Voor de juiste aanhef in onze digitale berichten
Zakelijk adres Om contact met u op te kunnen nemen
Functie of beroep Om onze digitale berichten aan u te kunnen personaliseren
Titel(s) Voor de juiste aanhef
E-mailadres Om contact met u op te kunnen nemen en onze digitale berichten te kunnen versturen
Telefoonnummer, mobiele nummer Om contact met u op te kunnen nemen
Geslacht Voor de juiste aanhef
Bedrijf of organisatie Om uw bedrijfsnaam of de naam van uw organisatie op uw badge op te kunnen nemen en voor de aansluiting met onze klantrelaties
Uw contactpersoon bij AXVECO Om onze digitale berichten te kunnen personaliseren
Interessegebieden Om onze digitale berichten te personaliseren en ervoor zorg te dragen dat u relevante en passende digitale berichten ontvangt
(Eerdere) Nieuwsbrieven, whitepapers en/of uitnodigingen voor evenementen die u wij u hebben toegestuurd Om de juistheid van verstuurde digitale berichten te controleren en om onze digitale berichten te kunnen analyseren
Deelname aan trainingen en/ of events Om ervoor zorg te dragen dat u relevante en passende digitale berichten en uitnodigingen ontvangt
Contactgegevens van uw secretaresse Om contact met u op te kunnen nemen
Opt-in/opt-out Om opt-in en (tijdelijk) opt-out formulieren juist te registreren en op te volgen, zodat we onze digitale berichten kunnen aanpassen aan uw wensen en om ervoor zorg te dragen dat u geen ongewenste digitale berichten ontvangt
Klikgedrag op basis van IP-adressen (dus niet op naam) Om te kunnen analyseren of digitale berichten van AXVECO worden gelezen en om toekomstige digitale berichten te kunnen verbeteren

 

4. Cookies

Om bezoeken aan axveco.com te optimaliseren houden wij anonieme bezoekersstatistieken bij. Hiervoor worden cookies gebruikt. Daarnaast worden cookies gebruikt zodat u direct gebruik kunt maken van onze sociale media. U kunt in de instellingen aangeven of u deze cookies wilt toestaan. U hoeft dit slechts eenmalig aan te geven (totdat u uw tijdelijke bestanden wist).

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine tekstbestandjes die op uw computer worden opgeslagen. De daarmee verzamelde gegevens zijn niet te herleiden tot een persoon en bevatten geen persoonsgegevens. Wij anonimiseren alle IP-adressen. Er zijn 3 soorten cookies:

Noodzakelijke cookies

Dit zijn cookies die nodig zijn voor het goed functioneren van de website. Een voorbeeld is de voorkeur die iemand aangeeft voor het wel of niet accepteren van cookies. Deze cookies worden niet gedeeld met derden.

Analysecookies

Deze worden gebruikt om de website en bijbehorende statistieken te analyseren, waardoor wij de website kunnen optimaliseren. Wij gebruiken hiervoor het hulpprogramma Google Analytics. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen informatie te delen.

Social media plug ins

Dit zijn cookies die door derde partijen worden geplaatst, in ons geval door Twitter, LinkedIn, MailChimp en YouTube (Google). Deze cookies maken het mogelijk berichten direct te delen op deze sociale media. Wij hebben geen invloed op hoe Twitter, LinkedIn, MailChimp en YouTube (Google) omgaan met de verkregen informatie. Voor meer informatie verwijzen wij naar de privacy statements van Twitter, LinkedIn, MailChimp en Google.

5. Bewaartermijn

Uw persoonsgegevens worden verwerkt tot het moment dat u AXVECO informeert dat u geen digitale berichten meer wenst te ontvangen en/of AXVECO stopt met het versturen van nieuwsbrieven, whitepapers, uitnodigingen voor evenementen of andere digitale mailings.

Uw persoonsgegevens worden verwijderd indien:

 • blijkt dat uw e-mailadres niet meer in gebruik is (bijvoorbeeld wanneer er foutmeldingen worden ontvangen);
 • uw persoonsgegevens op basis van toestemming worden verwerkt en/of bewaard en u de toestemming intrekt;
 • het gerechtvaardigd belang op basis waarvan uw persoonsgegevens worden verwerkt, komt te vervallen, bijvoorbeeld:
  • uw onderneming houdt op te bestaan;
  • in een periode van 5 jaar heeft u geen contact gehad met AXVECO.

6. Uw rechten

Onderaan elke digitale mailing die u van AXVECO ontvangt, kunt u altijd uw mailvoorkeuren wijzigen via de link ‘afmelden’ of ‘aanmelden’. Kortom, u kunt uw toestemming altijd intrekken. Daarnaast hebt u het recht AXVECO te verzoeken om inzage te verlenen in uw persoonsgegevens en/of deze te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen, en/of te beperken, en/of uw persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen. Voor zover sprake is van het verwerken van uw persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, heeft u het recht om bezwaar te maken tegen deze verwerking.

Een dergelijk verzoek kunt u richten aan AXVECO, Strawinskylaan 3051, 1077 ZX Amsterdam, of aan admin@axveco.com.

Tenslotte heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens.

7. Uw persoonsgegevens en derden

AXVECO deelt uw persoonsgegevens niet met derden. AXVECO kan een activiteit organiseren met een andere partij. In dat geval worden de relevante contactgegevens alleen gedeeld voor zover dat nodig is voor het organiseren van die activiteit.

8. De veiligheid van uw persoonsgegevens

AXVECO heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

9. Wijzigingen in deze privacyverklaring

AXVECO behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring op ieder gewenst moment en om welke reden dan ook te wijzigen. Vanzelfsprekend blijven we daarbij binnen de grenzen van de privacyregelgeving. De meest recente versie van de privacyverklaring is beschikbaar op de website www.axveco.com. In geval van ingrijpende wijzigingen van deze privacyverklaring informeren we u over deze wijzigingen.

10. Contact

Als u vragen of opmerkingen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u zich richten tot AXVECO, Strawinskylaan 3051, 1077 ZX Amsterdam, of kunt u contact opnemen via admin@axveco.com.

 

Amsterdam, 18 mei 2018