Blockchain deepdive masterclass

Deze masterclass bereidt business managers voor op het inzetten van blockchain inclusief nieuwe businessmodellen en het inzetten van smart contracts en tokens in financiële, logistieke en administratieve processen.

Deelnemers aan deze training zullen kennis ontwikkelen met betrekking tot de meest belangrijke technologieën van deze tijd (IoT, Big Data, AI en blockchain). Tijdens de training zult u in detail ingaan op blockchain technologie, smart contracts en cryptocurrencies en leren over potentiële nieuwe businessmodellen en ecosystemen en hoe hiermee om te gaan. Op een gestructureerde manier leert u nadenken over mogelijke nieuwe bedrijfsmodellen voor uw organisatie. Tot slot zult u begrijpen wat de mogelijkheden en uitdagingen zijn op het gebied van wet- en regelgeving.

De volgende onderwerpen komen aan bod:

  • Wat is IoT, Big Data, AI en blockchain inclusief de samenhang in nieuwe bedrijfsmodellen
  • Wat zijn de bouwstenen van blockchain (inclusief smart contracts en cryptocurrencies) en verschillende type blockchains
  • Overzicht van nieuwe bedrijfsmodellen die mogelijke worden gemaakt met blockchain
  • Gestructureerd businessmodel ontwerp en beschrijving
  • Ontwikkelen van een veranderstrategie om nieuwe business modellen te realiseren
  • Risico’s, wet en regelgeving: meest voorkomende fouten, fraudes en belangrijkste juridische aspecten