Blockchain consulting

Als uw organisatie overweegt om blockchain te implementeren, kunnen de blockchain-consultants van Axveco u begeleiden bij de toepassing van de blockchain technologie. Blockchain consulting is een van de services die Axveco aanbiedt om de implementatie van disruptieve technologieën vorm te geven binnen organisaties en bedrijven.

Wat is blockchain

In tegenstelling tot een klassieke database, waarin alle gegevens centraal worden verzameld, wordt data bij blockchain decentraal opgeslagen. In die zin is het als een peer-to-peer-netwerk, waarbij niet een enkele partij de eigenaar is, maar het eigendom gelijk is verdeeld over alle deelnemers van het netwerk. Door blockchain te implementeren, kunnen gegevens worden verspreid over verschillende databases, waarbij de toegankelijkheid, de betrouwbaarheid en de beveiliging toenemen.

Je kunt blockchain vergelijken met een lijst van gegevens, een soort spreadsheet, waarvan iedereen een kopie heeft. Als er wijzigingen worden aangebracht, gebeurt dat real time in alle kopieën van die lijst, zodat iedereen op hetzelfde moment naar dezelfde lijst kijkt. Een unieke eigenschap van blockchain is dat wijzigingen niet direct in de data worden aangebracht maar als extra regel onderaan de lijst worden toegevoegd. Je kunt eerdere regels niet aanpassen, waardoor data onmogelijk vervalst kan worden. Daarom is blockchain van onschatbare waarde: transacties van data worden universeel toegankelijk, 100% betrouwbaar en onvervalsbaar. Zo kan de herkomst van digitale activa worden aangetoond en kunnen financiële middelen betrouwbaar en aantoonbaar worden overgedragen.

Voor wie is blockchain interessant?

Blockchain is een bijzonder interessante technologie voor organisaties waar de betrouwbaarheid en veiligheid van gegevens – en dus ook het vertrouwen van de burger, klant en consument – een prioriteit is. Blockchain wordt inmiddels als een ‘gamechanger’ beschouwd, een technologie die het potentieel heeft om de hele samenleving te transformeren. Dankzij de gedeelde en open source technologie kunnen gegevens efficiënter worden beheerd, overgedragen en gedeeld en kunnen betrouwbare financiële services wereldwijd worden aangeboden. Daarmee is blockchain dus interessant voor bedrijven die data en financiële middelen beheren, delen en toegankelijk maken, zoals de overheid, financiële dienstverlening, zorgverlening, het verzekeringswezen, transactiebeheer, supply chain management, de energiesector, vastgoedbeheer, makelaardij en nog vele andere branches. Omdat het een relatief nieuwe technologie betreft waarvan het speelveld nog volop in ontwikkeling is, is het voor organisaties vaak lastig in te schatten welke voordelen blockchain precies kan bieden voor hun bestaande processen. In dat geval kan gericht advies in de vorm van blockchain consulting de koers helpen bepalen. Onze blockchain-consultants kunnen u helpen vaststellen waar en hoe blockchain toegevoegde waarde kan hebben in uw organisatie.

Hoe Axveco bedrijven helpt

De blockchain consulting services van Axveco omvatten advies en begeleiding tijdens het gehele implementatietraject, van proof of concept tot afstemming op en integratie binnen uw organisatie. Als overwogen wordt om blockchain te implementeren, kan Axveco bedrijven helpen dit proces richting te geven. Onze blockchain consultants helpen u de meest veelbelovende use cases te vinden voor de implementatie van blockchain binnen uw organisatie en reviewen vanuit een onafhankelijke positie uw business cases, use cases, proofs of concept en plannen. Daarbij ligt voor onze blockchain-consultants de nadruk op het verdienmodel, de haalbaarheid, het ecosysteem, integratie in de bestaande organisatie en infrastructuur en de context op het gebied van governance, risk en compliance.

Werkwijze

Axveco consulting services biedt ondersteuning en helpt bij het bepalen van het potentieel van blockchain voor uw organisatie. Onze blockchain consultants identificeren, analyseren en selecteren use cases. Wij kunnen u helpen business cases en proofs of concept op te stellen of deze voor u reviewen. Blockchain consultancy vormt daarnaast de uitkomst bij technische vraagstukken; wij kunnen een readiness assessment uitvoeren en advies geven ten aanzien van het meest optimale ecosysteem.