Blockchain implementatie

Blockchain ontwikkelt razendsnel. Wat begon als de datastructuur achter het bitcoin-netwerk, blijkt veel meer mogelijkheden te bieden. Door de gedecentraliseerde gegevensopslag is blockchain veel minder gevoelig voor bijvoorbeeld hackers en dankzij de ketenstructuur is er altijd zekerheid over de herkomst van de gegevens en wie ze heeft veranderd. Blockchain implementeren heeft dus nut.

Wat is de blockchain technologie

Een van de grote voordelen in vergelijking met een klassieke database, waarin alle gegevens centraal en niet voor iedereen toegankelijk worden opgeslagen, is dat bij blockchain de gegevens decentraal en openlijk toegankelijk worden bewaard. Met het implementeren van blockchain creëer je dus een zogenaamd peer-to-peer-netwerk: de gegevens zijn verdeeld over alle deelnemers in het netwerk en er zijn evenveel eigenaren als deelnemers. Implementatie van blockchain zorgt voor meer toegankelijkheid, betrouwbaarheid en veiligheid.

Je kunt blockchain vergelijken met een lijst van gegevens, een soort spreadsheet, waarvan iedereen een kopie heeft. Als er wijzigingen worden aangebracht, gebeurt dat real time in alle kopieën van die lijst, zodat iedereen op hetzelfde moment naar dezelfde lijst kijkt. Een unieke eigenschap van blockchain is dat wijzigingen niet direct in de data worden aangebracht maar als extra regel onderaan de lijst worden toegevoegd.

Je kunt eerdere regels dus niet aanpassen, waardoor het onmogelijk wordt om data te vervalsen. Daarom is blockchain van onschatbare waarde: transacties worden universeel toegankelijk, 100% betrouwbaar en onvervalsbaar. Zo kan de herkomst van digitale activa worden aangetoond en kunnen financiële middelen betrouwbaar en aantoonbaar worden overgedragen.. Een blockchain-implementatie maakt de herkomst van gegevens onmiskenbaar, wat de betrouwbaarheid vergroot.

Voor wie is blockchain implementeren interessant?

Blockchain is een bijzonder interessante technologie voor organisaties waar de betrouwbaarheid en veiligheid van gegevens – en dus ook het vertrouwen van de burger, klant en consument – een prioriteit is. Blockchain wordt inmiddels als een ‘gamechanger’ beschouwd, een technologie die het potentieel heeft om de hele samenleving te transformeren. Dankzij de gedeelde en open source technologie kunnen gegevens efficiënter worden beheerd, overgedragen en gedeeld en kunnen betrouwbare financiële services wereldwijd worden aangeboden. Daarmee is blockchain dus interessant voor bedrijven die data en financiële middelen beheren, delen en toegankelijk maken, zoals de overheid, financiële dienstverlening, zorgverlening, het verzekeringswezen, transactiebeheer, supply chain management, de energiesector, vastgoedbeheer, makelaardij en nog vele andere branches.

Hoe Axveco bedrijven helpt

Axveco kan het gehele traject van de bouw en implementatie van proof of concept tot integratie en adaptatie van blockchain binnen uw organisatie begeleiden. Als overwogen wordt om blockchain te implementeren, kan Axveco uw bedrijf helpen dit proces richting te geven en blockchain succesvol te implementeren in uw specifieke omgeving.
Samen met onze partners ontwerpen en bouwen wij uw blockchain-oplossing. Dit kan in een bestaande organisatie of een afzonderlijke corporate venture vorm krijgen. Bij de blockchain-implementatie leveren wij globaal de volgende ondersteuning:
• Projectmanagement
• Bouwen, testen en operationaliseren van de oplossing
• Onafhankelijke review en advies
• Coördineren van het opzetten van uw ecosysteem

Onze blockchain-consultants weten de meest veelbelovende use cases te vinden voor de implementatie van blockchain binnen uw organisatie en reviewen vanuit een onafhankelijke positie uw business cases, use cases, proofs of concept en plannen. Daarbij ligt voor ons de nadruk op het verdienmodel en de haalbaarheid van de blockchain-implementatie, het ecosysteem, integratie in de bestaande organisatie en infrastructuur en de context op het gebied van governance, risk en compliance. Zo kunt u er zeker van zijn dat de blockchain-implementatie ook werkelijk het beoogde effect heeft.

Werkwijze

Axveco biedt begeleiding bij het implementeren van blockchain in uw organisatie. Axveco adviseert bij technische vraagstukken, het uitvoeren van een readiness assessment en advies over het meest optimale ecosysteem. Onze ervaren blockchain-consultants kunnen het complete projectmanagement op zich nemen. Uw medewerkers en onze partners bouwen, testen en implementeren wij blockchain binnen uw organisatie en coördineren wij de inrichting van het ecosysteem.