Blockchain Masterclass

Deze masterclass bereidt deelnemers voor op het inzetten van blockchain inclusief nieuwe businessmodellen en het inzetten van smart contracts en tokens in financiële, logistieke en administratieve processen.