Facebook’s Libra uitgelegd in 11 punten

Ruim tien jaar na het verschijnen van Bitcoin, bracht Facebook samen met 27 partijen, onder de vlag van de Libra Association, een whitepaper uit waarin de Libra cryptocurrency wordt uiteengezet. Tot op heden is blockchain (en al haar toepassingen) nog weinig disruptief gebleken, buiten de speculatie in de diverse cryptocurrencies en ICO’s. Is Libra de doorbraak die daadwerkelijk the internet of money doet laten ontstaan? Ik start met een uiteenzetting in 11 punten, gebaseerd op de whitepaper en aanverwante artikelen:

1. Libra’s mission is to enable a simple global currency and financial infrastructure that empowers billions of people. Zo’n 1,7 miljard mensen wereldwijd hebben geen bankrekening en daarmee niet of nauwelijks toegang tot financiële dienstverlening. Libra heeft als missie ervoor te zorgen dat iedereen over een basis financiële infrastructuur en bijbehorende diensten kan gaan beschikken, tegen zeer lage kosten. Wereldwijd. Een eenvoudiger te gebruiken, goedkopere, meer toegankelijker versie van Paypal. En dan niet onder controle van één grote speler. Gebruikers kopen straks met hun eigen (lokale) valuta Libra’s, en kunnen deze wereldwijd gebruiken. Met de garantie dat deze Libra’s weer terug zijn in te wisselen in een lokale valuta, tegen nagenoeg gelijkblijvende waarde. Meer info hier.

2. It is backed by a reserve of assets designed to give it intrinsic value. Cryptocurrencies kennen over het algemeen geen intrinsieke waarde en dienen als incentive voor de partijen die de nodes in het netwerk draaien. Speculatie zorgt volatiliteit in de waarde van deze cryptocurrencies t.o.v. bijv. de Dollar. Libra is ontworpen als een laag volatiele cryptocurrency, door deze intrinsieke waarde te geven. Als onderpand wordt een (volledige) reserve aangehouden: een mandje bankdeposito’s, kortlopende staatsobligaties in sterke munten (Dollar, Euro, Yen en Pond). Hierdoor wordt de Libra een medium of exchange,terwijl Bitcoin vooral een store of value is (en dit is één van de belemmerende factor voor massa-adoptie van cryptocurrencies). De startwaarde zal waarschijnlijk rond de waarde van een dollar komen te liggen. Meer info hier.

3. It is built on a secure, scalable, and reliable blockchain. Om the internet of moneymogelijk te maken ontwikkelen Facebook en haar partners een nieuw platform gebaseerd op distributed ledger technology (dlt). De transactie data wordt echter niet opgeslagen in een keten van blokken, zoals in Bitcoin of Ethereum gedaan wordt. In die zin is er geen spraken van een blockchain. Men noemt het een cryptographically authenticated distributed database. Er is goed gekeken naar bestaande platformen (Ethereum, Bitcoin, NEO en Corda) en Libra probeert een platform neer te zetten dat zo’n 1000 transacties per seconde kan verwerken (150 keer zoveel als Bitcoin). Hiermee wordt de tweede belemmerende factor voor massa-adoptie opgelost: de beperkte schaalbaarheid van de huidige platformen. Forks kent Libra niet, waardoor er direct zekerheid is dat de transactie definitief is. Indien door een hack toch meer dan één-derde van de nodes wordt getroffen, kan de Libra Association ingrijpen. Meer info hier.

4. It is governed by the independent Libra Association tasked with evolving the ecosystem. Hoewel Facebook een van de aanjagers is van de Libra, controleert Facebook niet het platform. De Libra Association (LA) is als onafhankelijke ‘stichting’ opgericht in Zwitserland. LA kent een governance-structuur voor het netwerk en de reserve en bestaat uit geografisch gespreide leden vanuit diverse industrieën, non-profits en academische instellingen. In de 28 founders herkennen we o.a. Uber, Mastercard, Paypal, Booking, eBay, Coinbase, Vodafone, Visa en Spotify. LA streeft naar 100 leden in 2020. Bij de start van het netwerk zal Facebook net als de andere leden gelijke zeggenschap hebben in het platform. De inspraak per lid is gemaximeerd tot 1%. De eisen die worden gesteld aan het lidmaatschap zijn hoog, zowel technisch (voor het draaien van een node), financieel (inleg van $10M en balanswaarde), het bereik (klanten) en imago. Het belang van al deze leden is enerzijds het creëren van een wereldwijd betaalplatform dat direct bruikbaar is in al hun diensten en anderzijds ontvangen de leden rente op de waarde in reserve. Voor gebruikers kent Libra geen rente. Meer info hier.

5. The Libra protocol allows a set of validators from different authorities to jointly maintain a database of programmable resources. Het platform start als een permissioned network, waarin het draaien een validator node is beperkt tot de leden van de Libra Association. Binnen vijf jaar wordt gestart met een transitie naar een permissionless network, waarbij anderen in staat worden gesteld als validator op te treden. Alle data wordt door middel van cryptografie en Merkle trees beveiligd, decentraal opgeslagen, gebruikers zijn pseudo-anoniem en Libra gebruikt een op Byzantine Fault Tolerance gebaseerd consensusmodel om tot een eenduidige ledger te komen. Transacties zijn in eerste instantie voorgedefinieerd, zoals in Bitcoin. In toekomstige versies kunnen transacties worden beschreven in smart contracts, zoals in Ethereum. Hiervoor wordt een nieuwe programmeertaal ontwikkeld, genaamd Move. Lees meer hier.

6. Calibra, a regulated Facebook subsidiary, ensures separation between social and financial data and builds services on top of the Libra network. Vanuit privacy-oogpunt en wet- en regelgeving, heeft Facebook een losse entiteit gestart genaamd Calibra, waarin alle Libra activiteiten worden ondergebracht. Facebook ontwikkelt de Calibra wallet en implementeert deze in Facebook, Whatsapp en Messenger. Hierdoor krijgen (technisch gezien) alle Facebook-gebruikers toegang tot Libra met deze ‘custodial wallet’, wat betekent dat Calibra de onderliggende private keys bewaard. Het enorme bereik van Facebook en haar partners zorgt enerzijds direct voor een grote gebruikersgroep en anderzijds voor gebruiksmogelijkheden (denk aan Uber, Spotify, etc). Het gebruiksgemak en de bruikbaarheid waren tot op heden de derde belemmerende factor voor massa-adoptie van cryptocurrencies.

7. Libra is open source. De Libra leden realiseren zich dat alleen met een open source aanpak een wereldwijd publiek kan worden bereikt. Hierdoor kan iedereen toepassingen ontwikkelen op het Libra platform en het platform ook inhoudelijk controleren. Het eerste testnet staat inmiddels live waarmee geëxperimenteerd kan worden. Let wel, dit is een zeer premature versie en onderhevig aan veel verandering. Meer info hier en zelf proberen hier.

8. Libra will launch in the first half of 2020. Op dit moment is er vooral een premature testnet, een opgerichte Libra Association en diverse whitepapers. Het doel is om binnen een jaar operationeel te worden. Een zeer ambitieuze doelstelling. De beschikbare expertise bij de partners om een dergelijk platform te realiseren is groot en de middelen ruim. Toch zien we bij alternatieven zoals Ethereum en EOS dat de complexiteit van een dergelijk systeem de roadmap kan oprekken. Parallel wordt gewerkt aan de het opzetten van een wereldwijde institutionele bewaarders (custodians) voor de reserve, incl. procedures en beleid. Meer info hier.

9. Libra will be compliant with Consumer Financial Protection and Law Enforcement. De Libra Association realiseert zich dat toezichthouders de geldende wet- en regelgeving zullen handhaven op Libra. De leden stellen te willen samenwerken met lokale toezichthouders om innovatie met behoud van privacy te laten plaatsvinden. Daar waar fiat valuta het Libra netwerk in- of uitstroomt, dient wetgeving te worden nageleefd aangaande anti money laundering, anti-terrorist financing (in Nederland de Wwft). Normale KYC-procedures zullen worden ingezet, waardoor gebruikers zich zullen moeten identificeren zoals we gewend zijn bij banken en (inmiddels ook) cryptobeurzen. Ook betekent dit dat Libra waarschijnlijk niet in India beschikbaar komt, door het verbod op cryptocurrencies. Meer info hier. 

10. Libra has the potential to disrupt the financial industry and threatens monetary policy. Met de komst van Libra krijgt één van de meest traditionele (en zwaar gereguleerde) sectoren te maken met een digitale concurrent van formaat. Een concurrent die wereldwijd een enorme groep klanten kan gaan bedienen met een betalingsplatform dat (gemiddeld genomen) veel goedkoper is dan bestaande producten. Denk alleen al aan remittance waar een partij zoals Western Union groot is. De positionering van banken als betalingsverwerker komt daarmee onder druk. En andere partijen worden in staat gesteld financiële dienstverlening op Libra aan te gaan bieden. De eerste geluiden van de toezichthouders zijn er al. Meer info vanuit de VS en Europa.

11. The name Libra comes from the word for a Roman unit of weight measure.Tegelijkertijd tracht het een beroep te doen op het gevoel van financiële vrijheid door de overeenkomst met Libre, Liberté. Het symbool voor de Libra is ≋.

Met deze 11 punten is duidelijk geworden wat Libra is. In een volgend artikel zal ik ingaan op kansen en risico’s van dit platform. Voor nu is het goed te realiseren dat Libra het best kan worden beschouwd als een peer-to-peer betalingsnetwerk, zoals we dat kennen van Paypal, Ideal, Tikkie, WeChat en Western Union. Al deze netwerken zijn feitelijk een laag op het huidige betalingssystemen en maken transacties eenvoudiger. Denk aan e-commerce, remittance, etc. Probleem van deze netwerken is dat ze niet samenwerken en in veel gevallen forse transactiekosten rekenen. Libra wordt ook op het bestaande financiële systeem ontwikkeld, door het aanhouden van een reserve. In tegenstelling tot de genoemde netwerken, zal Libra wereldwijd opereren tegen (waarschijnlijk) veel lagere kosten. En biedt het (op termijn) iedereen de kans betalingsdiensten te ontwikkelen op dit platform. Als Libra slaagt ontstaat een wereldwijd besturingssysteem voor betalingen.