Ontwerp en gebruik van key risk indicators

AXVECO roundtable over Key Risk Indicators (21 september 2017)

Op 21 september kwamen een aantal financial en non-financial risk managers van vooraanstaande financiële instellingen (banken, verzekeraars en pensioenfondsen) bijeen om kennis en ervaring te delen over Key Risk Indicators (KRIs) binnen hun organisaties.

Er is veel geschreven en gepubliceerd over KRIs, maar in de praktijk blijkt effectieve toepassing niet altijd gemakkelijk:

 • Wanneer KRIs toepassen?
 • Hoe en welke KRIs selecteren?
 • Wat is het verschil tussen KRIs en Key Performance Indicators (KPIs)?
 • Wat is het verschil tussen KRIs en Key Control Indicators (KCIs)?
 • Hoe kunnen juiste limieten worden bepaald voor KRIs?

De deelnemers discussieerden over het ontwerp en gebruik van KRIs en adresseerden onder ander de volgende onderwerpen aan de hand van presentaties van Abel van der Beek van a.s.r. en Angelique van Gerner van Triodos:

 • Gebruik KRIs wordt belangijker vanwege sneller veranderende wereld. Daarnaast is er, vanwege toenemende digitalisering, meer data beschikbaar om KRIs te bepalen meten.
 • Een duidelijke link dient er te zijn met strategie en risicobereidheid mede om buy-in van business te ondersteunen. KRIs kunnen worden ingezet voor het bewaken van strategisch risicoprofiel en opereren binnen de kaders van risicobereidheid.
 • KRIs dienen te fungeren als early warning indicators.
 • In theorie kan onderscheid worden gemaakt tussen:
  • Voorspellende (leading) KRIs met voorspellende waarde – stimuleren acties voordat een event heeft plaastgevonden. Correlatie is noodzakelijk tussen gekozen KRIs en het risiconiveau
  • Verklarende (lagging) KRIs – geven informatie nadat een event heeft plaatsgevonden. De vraag is of dit in de praktijk als KRIs aangemerkt kunnen worden, maar eerder als KPI of KCI.
 • Gebruik van externe benchmark data of historische data voor het definiëren van limieten en toleranties
 • Heldere governance over en gebruik van de KRIs is essentieel – eigenaarschap, definities, datakwaliteit, consequenties, escalaties, etc.
 • De risicovolwassenheid van organisaties is van belang bij keuze en opzet van KRIs

Mocht je meer informatie willen hebben of van gedachten willen wisselen over dit onderwerp, laat het ons dan weten via audding@axveco.com.

De volgende roundtable is op 16 november 2017 over ‘Risk Management in Innovatie”. Mocht je geïnteresseerd zijn om deze bij te wonen, kijk dan hier.