Blockchain verkenning voor een internationale groothandel

Een internationale groothandel in ingrediënten voor onder andere voedingsmiddelen, medicijnen en diervoeder in meer dan 50 landen heeft AXVECO gevraagd om een verkenning uit te voeren van de mogelijke toepassingen – zowel intern als extern – van Blockchain. We hebben de kennis en bewustwording rondom blockchain en smart contracts bij deze klant verhoogd en een selecte groep van senior management, business en IT begeleid in de identificatie, selectie en uitwerking van de meest kansrijke use cases.

Traject

  • Training en inspiratie: wij zijn dit initiatief gestart met een aantal trainingsmodules om de werking en toepassingen van blockchain en smart contracts beter te leren begrijpen. Daarbij is aandacht besteed aan de achterliggende principes en daarnaast aan use cases, business modellen, valkuilen en governance, risk en compliance aspecten. De deelnemers aan de smart contracts training zijn in staat om zelf contracten te modelleren en programmeren in Solidity.
  • Blockchain use case identificatie en selectie: samen met kleine groep belangrijke business en IT stakeholders is een brainstorm uitgevoerd om mogelijke interne en externe use cases te identificeren. Via een gestructureerde selectiemethode op basis van formele criteria en een dragon’s den is de set van use cases teruggebracht naar de twee meest kansrijke.
  • Use case uitwerking: de twee use cases zijn uitgewerkt in gemodelleerde process flows die in de volgende stap kunnen worden uitgewerkt in een proof of concept.