• Wat kan je doen om minder geleefd te worden door de waan van de dag?

  • Hoe overwin je de angst voor vernieuwing en omarm je onzekerheid?

  • Hoe verhoog je vermogen om te innoveren en toonaangevend te zijn?

  • Welke kennis en vaardigheden heb je nodig om relevant te zijn - nu én in de toekomst?

  • Hoe maak je jouw organisatie succesvol op de lange termijn?

Onze missie is om duurzame innovatie te realiseren met toepassing van nieuwe technologieën

Transformatie is het nieuwe normaal. In een onzekere en fundamenteel veranderende wereld is het vermogen om je snel aan te passen cruciaal om te overleven en te groeien. Product levenscycli worden korter, digitale technologie is overal aanwezig, concurrentie komt uit onverwachtse hoeken en van oudsher gescheiden domeinen komen samen.

We zien veel verschillende organisaties van binnen en begrijpen daardoor waarom sommige innovatie en transformatie programma’s succesvol zijn en waarom vele andere mislukken. 

We begrijpen waarom medewerkers gefrustreerd raken en waarom veel initiatieven leiden tot innovatietourisme en demo’s, maar zelden tot tastbaar resultaat. We begrijpen hoe anders innovatie binnen grote organisaties gaat vergeleken met start-ups.

Echte verandering begint met individuen die het vermogen hebben om onzekerheid te omarmen en leiderschap te tonen

Innovatie met toepassing van nieuwe technologieën raakt organisaties in hun kern. Het heeft grote gevolgen voor de manier waarop we werken en ons organiseren, hoe we dit aansturen en beheersen, wat we moeten weten en kunnen en hoe we ons gedragen.

Het grootste deel van de (digitale) transformaties mislukt echter, omdat ze voornamelijk focussen op de technologie en de mens vergeten. Het geheim tot succes ligt in een aanpak waarbij de mens centraal wordt gesteld. 

Mensen met het vermogen om verandering in gang te zetten moeten de moed vinden om boven de status quo uit te stijgen. Ze gedijen in organisaties met leiders die de juiste randvoorwaarden scheppen om op een nieuwe manier te kunnen werken.

Is jouw vermogen om te veranderen en innoveren groot genoeg?

Om de beste route te vinden moet je weten waar je bent. 

Onze AXVECO Innovation Monitor (AIM) helpt je te bepalen waar je staat en wat je kan doen om je verander- en innovatievermogen te vergroten. 

We kijken naar dit vraagstuk vanuit twee perspectieven:

1) Is het gevoel van urgentie om te innoveren in lijn met de snelheid en omvang van de verandering van de business?

2) Is het vermogen om te innoveren en te veranderen groot genoeg voor de noodzaak tot verandering?

Zo kunnen wij jou helpen

Leren van anderen

De grootste vijand van innovatie is dominante logica: de gevestigde overtuigingen die het anders en creatief denken beperken. 

Een van de manieren om daar doorheen te breken is te leren van en geïnspireerd te raken door anderen.

Wij kunnen je helpen je blikveld te verruimen, anders te denken en nieuwe perspectieven te ontdekken. We leggen je uit waarom innovatie soms succesvol is, maar vaak mislukt.

Doorbreken van denkpatronen

Veranderen van gedrag is moeilijk. Verandering zal niet plaatsvinden wanneer mensen een beperkte kijk hebben op de wereld, gebaseerd op hun status quo. Ze moeten zich eerst bewust worden van hun mogelijkheden buiten hun huidige identiteit. Pas dan kunnen ze nieuwe vaardigheden ontwikkelen en de stap maken naar een nieuwe realiteit.

Wij kunnen je helpen om een growth mindset te ontwikkelen die nodig is voor het creëren van bewustzijn en intrinsieke motivatie. 

Ontwikkelen van nieuwe skills

Organisaties moeten nieuwe producten en diensten ontwikkelen en zich op een andere manier organiseren. De inhoud van ons werk zal daardoor veranderen, wat andere eisen stelt aan onze kennis en vaardigheden.

Leren en ontwikkelen moet een continu proces zijn, dat nauw aansluit op de werkomgeving en behoefte van de medewerker.

Wij kunnen je helpen om een effectieve leerstrategie te ontwerpen en implementeren met meetbare impact op de organisatie.

Creëren van juiste randvoorwaarden

Nieuwe kennis, vaardigheden en gedrag moeten integraal onderdeel worden van de dagelijkse praktijk. De juiste randvoorwaarden dienen te worden gecreëerd die ervoor zorgen dat we niet terugvallen in oud gedrag.

Wij kunnen je helpen om aanpassingen te doen in de governance structuur, organisatie en manieren van werken. Deze zorgen ervoor dat belemmerende structuren worden verwijderd en nieuwe competenties daadwerkelijk kunnen worden toegepast.

Wat wij vinden