Blockchain proof of concept voor digitale verzekeraar, Ohra

Ohra, een toonaangevende Nederlandse digitale schadeverzekeraar schakelde AXVECO om te onderzoeken wat blockchain technologie daadwerkelijk voor de organisatie zou kunnen betekenen. AXVECO heeft Ohra meegenomen in een innovatie traject gericht op blockchain toepassingen startend met bewustwording en training via de identificatie en selectie van use cases tot en met het bouwen van een proof of concept middels een hackathon.

Traject

  • Training: AXVECO heeft een breed leertraject opgezet zodat een groot deel van de organisatie de potentiele toepassingen van impact van blockchain en smart contracts kon begrijpen en voelen. Het leertraject bestond uit meerdere masterclasses algemene blockchain masterclasses voor niet technici en smart contract masterclasses voor technici. Hierbij is bijna 1/5 van de organisatie getraind.
  • Blockchain use case definitie: samen met kleine groep belangrijke business en IT stakeholders is een eerste verkenning gedaan om de mogelijke use cases te identificeren voor de organisatie. Via een gestructureerde selectiemethode op basis van formele criteria en een dragon’s den is de set van use cases teruggebracht naar de meest kansrijke.
  • Proof of concept/ hackathon: na de verkenning is samen met de klant een hackathon georganiseerd waar zeven teams bestaande uit een mix van technici en niet technici gezamenlijk hebben gewerkt aan een zo goed mogelijke technische uitwerking van de overgebleven use case. Het resultaat van de hackathon was een proof of concept gebouwd op het Ethereum blockchain.