Cryptocurrencies – verwachting 2017

Sinds bitcoin 8 jaar geleden werd gelanceerd zien we een gestage opmars van cryptocurrencies.

Naast een hoge volatiliteit zijn zaken als toegankelijkheid en de bruikbaarheid van cryptocurrencies voor de zogenaamde “last mile” nog veel gehoorde obstakels.

Onze verwachting is dat deze volatiliteit zal in het komende jaar en welicht de komende jaren nog wel zal blijven bestaan, zeker gezien de, ondanks de grote groei van de laatste jaren, nog relatieve lage markt kapitalisatie van cryptocurrencies, waardoor de koers nog erg gevoelig is voor bewegingen in de markt. Echter is het wel de verwachting dat het aantal aanbieder van “last mile” betalingen zal toenemen wat de adaptatie van cryptocurrencies zal versterken. Dit zal met name op bitcoin een positieve invloed hebben. Mochten er succesvolle stabiele oplossingen voor smart contract constructies via pegged side chains gerealiseerd kunnen worden in 2017 zal dit de het gebruik van bitcoins alleen maar versterken

Naast bitcoin is het de verwachting dat het gebruik van andere cryptocurrencies, en dan met name Ether, ook sterk zou kunnen toenemen, zeker als binnen als het Ethereum blockchain ecosysteem van dApps en andere smart contract toepassingen zullen groeien van PoC’s tot pilots en volle implementaties en Ethereum als platform in 2017 stabiel blijft.

Voor wat betreft de overige cryptocurrencies, deze zullen meebewegen met de ontwikkelingen rond bitcoin en Ether, maar hierbij moet rekening gehouden worden dat de waarde van een veelvoud van deze cryptocurrencies voornamelijk door speculatie worden gedreven en niet door ontwikkeling van het ecosysteem rond de betreffende blockchains.

Dit schrijven over cryptocurrencies en de verwachting voor 2017 is de persoonlijke mening van de schrijver en kan op generlei worden gezien als beleggingsadvies.