Risk management benchmark

Non-financial risk management benchmark voor een Nederlandse bank

Een Nederlandse bank had AXVECO gevraagd om hun operational risk management functie te benchmarken tegen vergelijkbare peers.

AXVECO heeft een unieke ORM/ERM benchmark methodologie ontwikkeld op basis van een 15 elementen uit het AXVECO ERM-raamwerk en vijf volwassenheidsniveaus. De benchmark database  bevat 20 financiële instellingen van verschillende grootte en actief binnen verschillende sectoren (banken, verzekeraars, pensioenfondsen en asset managers) en heeft referenties aan de ORM-referentieraamwerken van DNB geïntegreerd.

De klant is gebenchmarkt ten opzichte van peers, de organiatie’s ambitie met onder andere de volgende aspecten:

  • De effectiviteit van de governance en organisatie van de risk management
  • De kwaliteit van de interne beheersing
  • De relatieve omvang van de tweede lijn ten opzichte van de omvang, complexiteit en volwassenheid van de organisatie
  • Verbetering ten opzichte van de laatste keer dat de benchmark is uitgevoerd
  • Verbeterpotentieel en prioriteitstelling voor risk management