Strategic Risk Assessment voor een grote Nederlandse verzekeraar

Strategic Risk Assessment voor een grote Nederlandse verzekeraar

Een van de grootste Nederlandse verzekeraars had AXVECO gevraagd om een strategic risk assessment (SRA) uit te voeren voor alle business units binnen de groep.

Voor een aantal commerciële business units (Leven, Schade, Bank en Asset Management) en de divisie Finance zijn uitgevoerd. Voor sommige onderdelen betekende dit dat de top 10 risico’s, die met name financieel getint waren, veranderde in een betere mix van financiële en niet-financiële risico’s. Medewerkers binnen de business units, finance en risk management zijn door ons opgeleid en gecoacht om de SRA zelf te kunnen uitvoeren.

Traject

 • Mobilisatie: Samen met de klant is onze SRA aanpak, waarbij we strategische risico’s identificeren van buiten naar binnen en van binnen naar buiten, specifiek gemaakt voor de organisatie. De aanpak, beleid en tools zijn goedgekeurd door de board en opgenomen in het jaarlijkse planningscyclus.
 • Training en coaching: Medewerkers zijn getraind in de aanpak, methodologie en tools en in de vorm van voordoen – samen doen – meedoen hebben deze mensen opgeleid en gecoacht in het uitvoeren van een SRA.
 • Begrijpen van strategie: interviews met divisie CEOs en review van business plannen/ strategiedocumenten om een helder beeld te krijgen van de visie en doelstellingen
 • Identificeren van strategische risico’s: strategische risico’s voor elk onderdeel in scope geïdentificeerd door middel van twee invalshoeken:
  • Inside out: aan de hand van interviews met senior management, key medewerkers en review van bestaande documentatie zijn kwetsbaarheden geidentificeerd.
  • Outside in: via zogenaamde PESTEL-analyses (Political, Economic, Social, Technological and Legal) en concurrentieanalyses zijn relevante externe trends en risico’s geïdentificeerd.
 • Risico analyse: een analyse is uitgevoerd van het consistente begrip binnen de hele organisatie van de visie en doelstellingen, de zichtbaarheid van de strategische uitdagingen en de mate van consensus ten aanzien van urgentie.
 • Unbiased review met senior management: Alle potentiële risico’s, kwetsbaarheden, belangrijkste competenties en krachten zijn met senior management beoordeeld en de strategische risico’s geprioriteerd. Voting technologie is toegepast om bias zoveel mogelijk te verlagen.
 • Beïnvloedbaar versus niet-beïnvloedbaar: Actie om bij te sturen zijn vastgesteld waar nodig.